header foto header foto header foto header foto
13 April

Velden 1 en 2 zijn voor 2 jaar goedgekeurd

Nieuws afbeelding

Goedgekeurde velden
Een paar weken geleden heeft de gemeente Zutphen onze velden 1 en 2 opnieuw laten keuren. Het resultaat is dat deze velden voor tenminste de komende 2 jaren goedgekeurd zijn, voor zowel de trainingen als wedstrijden.

Structurele bezuiniging en gelijkwaardig speelveld
In de context van enerzijds een structurele bezuiniging van €13mln op de gemeentelijke begroting en anderzijds beleid gericht op een gelijkwaardiger speelveld voor alle sportverenigingen, schuift de gemeente investeringen voor MHCZ vooruit.

Wat nu?
De veronderstelde vervanging van de velden 1 en 2, en daarmee het waterveld op het hoofdveld, wordt doorgeschoven naar een later tijdstip en komt ter sprake op het moment dat de kwaliteitsnorm wordt overschreden. We sparen door voor een upgrade van een semi-waterveld naar een vol-waterveld en anticiperen op een vervanging in de zomer van 2021.
We gaan in die periode weer de dialoog aan met de gemeente Zutphen over kwalitatieve en betaalbare hockeyfaciliteiten.


Bestuur MHCZutphen