MIXED HOCKEY CLUB ZUTPHEN

Inschrijvingsformulier

Zonder inschrijving kunnen wij u niet in een team of trainingsgroep plaatsen, ook niet voor proeftrainingen. Na inschrijving nemen wij contact met u op over de instroom.
Uw gegevens worden meteen opgenomen in onze database.
Mocht na proeftrainingen blijken dat u geen lid wilt worden dan verwijderen wij uw gegevens uiteraard weer.
Inschrijving als lid betekent dat vanaf de B leeftijd, iedereen verplicht is een scheidsrechterskaart te halen. Daartoe worden op clubniveau cursussen aangeboden.

Clubtaken/Vrijwilligerswerk
MHCZ draait volledig op de inzet van vrijwilligers. Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij bereid zijn hieraan een bijdrage te leveren. Dit gebeurt in ieder geval 1 keer per jaar in de vorm van het draaien van een bardienst op zaterdag en het af ten toe rijden bij uitwedstrijdenhet bij toerbeurt rijden bij uitwedstrijden van uw kind. Daarnaast vragen wij u in onderstaande tabel aan te geven in welke vorm u nog meer bereid bent een steentje bij te dragen. Vele handen maken immers licht werk! Voor aspirant-leden beneden de 18 jaar dient deze informatie door de ouders te worden ingevuld. De ouders kunnen dan worden benaderd voor de uitvoer van de aangegeven vrijwilligertaak.

Hulp bij het inschrijfformulier
 • Financieel - automatische incasso
  • MHC Zutphen int haar contributie per automatische incasso.
   Wilt U dit niet, stuur dan een verzoek voor annulering van automatische incasso naar [email protected].
  • Kiest U voor handmatige betaling, dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht van euro 10,00.
 • Financieel - Tenaamstelling
  Vul hier de naam van de rekeninghouder in.


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
Inschrijving
   
   
   
   
Clubtaken
 
MHCZutphen is een vereniging die draait op de inzet van leden en op ouders van jeugdleden. Wij doen dan ook een beroep op u om een bijdrage te leveren als vrijwilliger van de club. Welke clubtaak vervult U of wilt U graag vervullen ?