header foto header foto header foto header foto
28 Oktober

STAVAZA 112

Nieuws afbeelding

Beste allemaal,

Bestuursfuncties
De noodoproep eind september heeft geleid tot boeiende reacties, en daar zijn we blij mee!
Met betrokken vrijwilligers hebben we gesproken over de invulling van de bestuursfuncties. We zijn verheugd dat het bestuur nagenoeg compleet is. We kunnen dus verder en werken aan een sterke club. En dat is heel goed nieuws.

Op korte termijn, dinsdag 12 november, is er een ALV. Hierin stellen de nieuwe bestuursleden
zich voor en worden zij benoemd. We kijken uit naar een constructieve plezierige samenwerking.

Succes maken we samen

Bestuur MHCZ
Marijke, Patrick en Liliane