header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
EFA, evenementen, festiviteiten en activiteiten
Uitgangspunt is dat we jaarlijks voor alle teams een activiteit organiseren. Soms is dat een feest, een kamp of iets anders dat leuk is als teambuilding. We pakken dit grootst aan, door activiteiten voor een hele lijn te organiseren. De activiteiten vinden doorgaans in het weekend plaats, en we doen ons best dit buiten de competitie te doen. We zijn altijd op zoek naar goede ideeën, deze zijn dan ook altijd welkom. Stuur ze naar [email protected]
Facilitair
Met elkaar zorgen we ervoor dat het op en rondom de velden en in het clubhuis netjes blijft en de materialen heel en bruikbaar. We verwachten van leden dat zij ballen na de training en wedstrijd  zélf opruimen, de hesjes ophangen, de doeltjes in de bakken plaatsen, etc etc.
Kleine moeite groot plezier.

Als lid ben je zélf verantwoordelijk voor je eigen spullen, maar we verwachten dus dat je het veld en het clubhuis schoon en opgeruimd achterlaat. Wel zo fijn voor andere clubleden en vrijwilligers.

En mocht er iets vervangen moeten worden, laat ons dit dan vooral weten. Met elkaar zorgen we ervoor dat we fijn kunnen sporten op het complex.

Dus: is er iets kapot dan gerepareerd moet worden? Of is iets toe aan vervanging?
Mail dan naar [email protected] met een duidelijke omschrijving van het probleem, liefst met een foto erbij. Geef ook aan of je dit zelf wilt en kunt oplossen, en dat zien we graag, of dat er een vrijwilliger benaderd moet worden.
Dank voor je medewerking.Na wedstrijden en trainingen blijft er weleens iets achter. Alle gevonden voorwerpen belanden in de kist bij de entree onderaan de trap. Na een maand wordt de kist geleegd en spullen te koop aangeboden. De opbrengsten gaan in de clubkas.
Openingstijden clubhuis
Op dinsdag, donderdag en vrijdag in het veldseizoen is het clubhuis geopend vanaf de eerste training tot een uur na de laatste training. Op zaterdag en zondag is het clubhuis geopend tijdens de competitiewedstrijden en kun je er als lid en/of toeschouwer iets drinken en bijkletsen. In en rondom het clubhuis hanteren we duidelijke regels als het gaat om alcoholgebruik en omgangsvormen in het algemeen en we zijn een rookvrije club. Wil je buiten de genoemde tijdstippen gebruikmaken van het clubhuis, vanwege een oefenwedstrijd of iets anders? Stuur dan een mailtje naar [email protected]. Doordeweeks zijn de volgende mensen verantwoordelijk voor het openen van het complex.


Maandag:     Tim en Sebas (clubhuis blijft gesloten)
Dinsdag:      Gaby Meyer (clubhuis open)
Woensdag:   Tim en Sebas (clubhuis blijft gesloten)
Donderdag:  Gaby Meyer
Vrijdag:       Gaby Meyer
Zaterdag:    Barcommissielid of Gaby Meyer
Zondag:      Gaby Meyer (competitiewedstrijden)

Veldgebruik
De velden zijn bedoeld om er op te hockeyen, en om die reden mag je het gras alleen betreden om er op te spelen of coachen. Honden zijn ook aangelijnd niet toegestaan op de velden. Ze mogen langs de velden meelopen of op het terras op hun baasjes wachten. Wil je gebruikmaken van het veld, buiten de reguliere trainings- of wedstrijdtijden om? Neem dan contact op met Tim of Sebas, ze kunnen je  vertellen wat mogelijk is.

Energiezuinig
In de donkere maanden of op late tijdstippen wordt gebruik gemaakt van noodzakelijke (LED-)verlichting tijdens de trainingen. Dit doen we op een energiezuinige manier. Dit betekent dat er minimaal verlicht wordt, zodat we de kosten beperkt kunnen houden.  Ook gaan we energiezuinig om met water. Alleen wanneer de captain op zaterdag vaststelt dat sproeien noodzakelijk is, wordt er gesproeid.  

update augustus 2021

Financieel
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur doet dan een voorstel over de contributiehoogte. Deze hoogte wordt bepaald aan de hand van de jaarlijkse kosten voor exploitatie, trainerskosten, materiaalkosten etc. etc. Daarnaast wordt gedurende enkele jaren een bijdrage gevraagd voor de vervanging voor het 1e veld. De contributie wordt automatisch geïnd via ClubCollect. Op deze manier wordt efficiënt, zakelijk en transparant de contributie verkregen, zodat de club ook tijdig aan haar leveranciers- en personeelsverplichtingen kan voldoen.

Als je als lid bent ingelogd, is het document zichtbaar bij bestuursstukken.
Horeca
Niets gezelliger dan een teamlunch na afloop van een wedstrijd. Een teamlunch vraag je een week van te voren aan. Stuur een mailtje naar [email protected], geef het aantal eters door (da's dus het team én het gastteam) en vertel of je een standaard of luxe lunch wil.
We hanteren vaste prijzen voor de lunches
LISA
Het lidnummer is terug te vinden op de factuur en in de welkomst mail die je hebt ontvangen.
Mocht deze info niet bovenwater te krijgen zijn, vraag dan je lidnummer op via het contactformulier op onze website

Ga naar: https://team.lisa-is.nl/?u=mhczutphen.nl

Klik op "Klik hier” achter de tekst; Inloggegevens vergeten?


Vul je mailadres en je lidnummer in en klik op [OK]
Per ommegaande ontvang je je nieuwe wachtwoord per mail.


Organisatie & Sport
Scheidsrechters: de indeling
MHCZutphen en de KNHB rekenen erop dat je als spelend lid (vanaf de B-leeftijd!) beschikbaar bent als clubscheidsrechter. Je kunt hiervoor een opleiding volgen, die aangeboden wordt door de club. MHCZutphen nodigt iedereen vanaf 2e jaar C uit een spelregelcursus te volgen. We hanteren de regel dat alle clubleden die in een B-team zitten (of hoger) in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart. 

Bij wedstrijden met elftallen word je als scheidsrechter ingezet om een wedstrijd te fluiten. De eerstelijns jeugdteams (A1, B1, C1, en D1) worden gefloten door ervaren scheidsrechters. Bij het indelen van jou als scheidsrechter, wordt rekening gehouden met je opleidings- en ervaringsniveau van de scheidsrechter. In alle gevallen geldt dat er van alles aan wordt gedaan om iedereen per seizoen evenveel wedstrijden te laten fluiten. Wel zo fijn om te gelijkelijk te verdelen, al lukt dat natuurlijk niet in alle gevallen.

Voor de overige teams (D8, E en F-teams) worden spelers en ouders zonder scheidsrechterskaart ingezet als spelbegeleider. Voor deze wedstrijden gelden eenvoudiger spelregels.


Ingedeeld als scheidsrechter, maar je bent verhinderd
Bij verhindering zorg je als ingedeelde scheidsrechter zelf voor een vervanger. Als het een elftal-wedstrijd betreft,  moet je vervanger wel beschikken over een scheidsrechterskaart. Als (oorspronkelijk) ingedeelde scheidsrechter, blijf je altijd verantwoordelijk voor je fluitbeurt! Als je verhinderd bent en je hebt een vervanger gevonden, dan mail je de naam van de vervanger direct door aan de indeler, en stuurt deze cc naar je vervanger.  Het e-mailadres is [email protected] .  De vervangende  scheidsrechter wordt dan gepubliceerd.  Als er geruild wordt, maar je vervanger komt op de geplande tijd niet opdagen, dan is dat vervelend voor jezelf, het team en de coaches.  Zorg er dus voor dat je je een heldere, duidelijke afspraak hebt. Het is natuurlijk altijd mogelijk om vrijwillig extra te fluiten. En dat zien we graag!

Communicatie over fluitbeurten; je krijgt een reminder maar checkt ook zelf!  
Alle fluitwedstrijden worden via de mail doorgegeven aan de scheidsrechters. Je fluitbeurt wordt ook zichtbaar in de LISA-app. Op de website staat bovendien bij iedere wedstrijd vermeld wie er fluit.  Als reminder krijg je als scheidsrechters op de maandag voor de wedstrijd nog een herinneringsmail. Om echt alle misverstanden te voorkomen, check je ook vanaf dinsdag 19 uur of je moet fluiten. Er zijn leden voor wie de scheidsrechtersplicht niet geldt, al zijn dat uitzonderingen. Leden die bijvoorbeeld langere tijd uitgeschakeld zijn door ziekte of een ongeval en dit hebben doorgegeven aan de scheidsrechterindeler.  Ook seniorleden die op zaterdag werken, kunnen dit doorgeven. Zij worden dan alleen op de zondag ingezet. Het is eveneens mogelijk dat een lid een ontheffing krijgt van het bestuur. Dit gebeurt slechts in bijzondere gevallen.


Niet gekomen?
Het komt helaas nog te vaak voor dat een scheidsrechter, of diens vervanger, niet of te laat komt opdagen bij een wedstrijd. Het is dan aan de captain en de coach van het gedupeerde team om dit te vermelden op het wedstrijdschema. De scheidsrechterscommissie  handelt de zaak vervolgens af. Per seizoen betekent een keer afwezig een schorsing voor de eerstkomende thuiswedstrijd en het inhalen van de fluitbeurt. Bij een tweede of meerdere missers bepaalt het bestuur wat een passende maatregel is. Zowel de scheidsrechter in kwestie als de coach van zijn of haar team krijgen van het bestuur hierover een mail.  Het is dan aan de teamcoach om er op toe te zien dat het teamlid niet wordt opgesteld voor de thuiswedstrijd. Je begrijpt dat dit voor iedereen bewerkelijk is en weinig motiverend is. Kom gewoon op tijd fluiten of regel op een goede manier een vervanger. 

 
Vraag: Ik ben ingedeeld om een wedstrijd te fluiten, maar ik kan niet op die datum/tijd. Wat moet ik nu doen?
Antwoord: Als je niet kunt fluiten, zoek je zelf een vervanger. Je geeft aan de indeler door welke vervanger voor jou in de plaats de wedstrijd fluit. Dit doe je via de mail waarin je bent aangewezen als scheidsrechter.  Doe dit op tijd, zodat we de wijziging tijdig kunnen verwerken.

===

Vraag: Ik ben ingedeeld voor een wedstrijd, maar heb een vervanger geregeld. De vervanger komt niet opdagen en nu krijg ik een sanctie opgelegd. Is dat wel terecht?
Antwoord: Iedereen die ingedeeld is als scheidsrechter, is ook verantwoordelijk is voor de vervanger.  Om die reden word jou een sanctie opgelegd, heel jammer. Maak dus goede afspraken. .

===

Vraag: Ik ben ingedeeld voor een wedstrijd, maar heb geen scheidsrechterskaart. Nu kan ik toch geen wedstrijd fluiten?
Antwoord: Dan ben je waarschijnlijk ben je ingedeeld voor een wedstrijd van de jongste jeugd. Daar heb je geen kaart voor nodig. Kijk op de site of bij KNHB voor de spelregels voor de jongste jeugd (3-tallen, 6-tallen en 8-tallen). Zorg er wel voor dat je zo snel mogelijk de spelregelcursus volgt, zodat je wél een kaart krijgt.

===

Vraag: Wanneer moet ik een scheidsrechterskaart halen?
Antwoord: Alle leden vanaf 2e jaars C, worden gestimuleerd om de (online) spelregelcursus te doen. Zodra je in een B-team wordt geplaatst, heb je je scheidsrechterskaart op zak.  Voor de jeugd vergt dit een aantal avonden (thuis)studie. Van senioren verwachten we dat ze door middel van een onlinecursus zich voorbereiden op het examen.

===

Vraag: Ik vind fluiten leuk. Is er een mogelijkheid om hier meer mee te doen?
Antwoord: Je kunt je aanmelden bij Fluitspot voor de pool, en dan is het mogelijk extra te fluiten. Je kunt je ook bij de arbitragecommissie via [email protected], melden. We zijn bezig met de opzet van een groep enthousiaste (jonge) scheidsrechters die extra begeleiding krijgen.

Spelregels

Of het nu gaat om de laatste spelreglementen, briefings of proefexamens, hier vind je alles over de spelregels:Medische zaken MHCZ

We doen er natuurlijk alles aan om dit te voorkomen. Maar tijdens trainingen en wedstrijden kun je je blesseren. De ene keer volstaat een pleister, de andere keer moet er meer aan te pas komen! Achter de bar, bij openingstijden, is een EHBO-doos beschikbaar. Buiten openingstijden is er een EHBO-doos beschikbaar in het materialenhok.  Ook liggen daar de gegevens van de huisartsenpost.  In het clubhuis is achter de bar een AED (defibrilator) aanwezig. Barcommissieleden en captains worden getraind in het werken met een AED.

Verzekeringen voor KNHB leden

De KNHB heeft voor haar leden bij Interpolis twee verzekeringen afgesloten. Het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering. Beide verzekeringen bieden secundaire dekking. Dit betekent dat als er een andere verzekering is waarop iemand een beroep kan doen bij schade (bijvoorbeeld een particuliere verzekering van de schadeveroorzaker), hij of zij de schade eerst daar aan moet melden.  Alléén wanneer die polis geen dekking biedt of wanneer er kosten zijn die vanuit die verzekering niet vergoed worden, én wanneer onze verzekerde wettelijk gezien aansprakelijk is voor de (letsel)schade, komt de schade voor vergoeding door de verzekeringen van de KNHB in aanmerking.  Alle informatie is te vinden via de speciale KNHB-pagina van Interpolis op www.knhb.nl. 

Let op: spelers die geen lid zijn van MHCZutphen en wel meetrainen of -spelen, zijn niet verzekerd.  Voor meer informatie kun je terecht bij Interpolis, online of via 013-5801234.

Meldpunt hoofdblessures KNHB
Ken je iemand in je omgeving die ernstig hoofdletsel heeft opgelopen door hockey? Laat dit dan weten aan de KNHB. Sinds 2005 onderzoekt de KNHB ernstig hoofdletsel bij hockeyers. Naar aanleiding van dit onderzoek is besloten om alle ernstige hoofdletsels te registreren. Na registratie ontvangt de melder of het slachtoffer een enquête. Door middel van de enquête wil de KNHB meer inzicht krijgen in het ontstaan en de gevolgen van ernstig hoofdletsel. Wil je hierover meer informatie? Mail dan naar [email protected]

De KNHB en wij rekenen tot de slachtoffers van ernstig hoofdletsel alle slachtoffers met o.a. als diagnose een hersenkneuzing, hersenletsel, fracturen van de schedel of hersenschudding. Oftewel ernstig hoofdletsel waarbij behandeling door een specialist noodzakelijk was. De volgende gegevens heeft de KNHB van je nodig om jou of het slachtoffer de enquête toe te sturen:
- Naam
- E-mail
- Telefoonnummer
- Korte beschrijving van het hoofdletsel

Stuur deze gegevens naar Kara Meijer
[email protected] en de enquête wordt naar je gemaild zodat je die kunt invullen en retour mailen. Alvast bedankt voor het melden van de hoofdblessure en sterkte met het herstel.

Sociaal Veilig Klimaat
In het kader van een sociaal veilig klimaat, verwacht de club dat iedere vrijwilliger een VOG, verklaring omtrent gedrag, aanvraagt. Iedere vrijwilliger krijgt een linkje van [email protected] en dan kan de aanvraag worden gedaan.
Gedragsregels zijn ontwikkeld zodat we op een respectvolle manier omgaan met elkaar, zodat we bijdragen aan een Sociaal Veilig Klimaat. De gedragsregels zijn te vinden on het kopje 'Documenten > Sociaal Veilig Klimaat'. 
Technische Commissie

Het vierde veld

 

Onverwachts hebben wij een kadootje van de aannemer gekregen in de vorm van een waterveld op veld 4.

Het lijkt ons goed, omdat dit veld natuurlijk populair is, onze gedachten mbt de bespeling ervan vast te leggen.

 

Algemeen

Wij willen graag de hele club laten genieten van het waterveld. Net als dat we sinds vorig jaar ook veld 1 niet alleen voor de hogere teams inzetten, maar het meer laten rouleren.

Want iedereen vindt het leuk om een keer voor de ‘tribune’ te spelen!

 

Zo willen we dat ook doen met veld 4.

 

Wedstrijden

We hebben ongeveer 32 11- tal teams op de zaterdag. Waarvan er dus gemiddeld 16 thuisspelen. Per veld kan,  alleen met die elftallen,   4 a 5 wedstrijden op een dag worden gespeeld. Gemiddeld zou dus een team 1 op de vier thuiswedstrijden op het waterveld kunnen spelen..

 

In de topklasse is een waterveld vrij normaal. Wij hebben komend jaar twee teams, MB1 en MC1 in de topklasse. Die zouden wat ons betreft alle wedstrijden op het waterveld spelen. We hebben vier teams in de subtop, daar geldt dit in iets mindere mate voor en zouden wij 1 op de 2 keer op het waterveld willen laten spelen.

 

Voor veld 4 geldt dan; 1 wedstrijd per zaterdag voor de topklasse, 1 wedstrijd voor de subtop en 3 wedstrijden voor de overige 26 teams. Dat is ongeveer 1 op de 4 wedstrijden thuis op het waterveld. En veld 1 heeft dan natuurlijk meer ruimte, dus meer wedstrijden op veld 1!

 

Trainingen

Op veld 4 wordt zoveel mogelijk getraind. Hier is ledverlichting en dit is qua verbruik natuurlijk het gunstigst.

Daar zal het schema nog op worden heringedeeld tzt.

 

Leidraad is dat Heren 1, Dames 1 en de topklasseteams 50% de kans krijgen te trainen op het waterveld. Een en ander natuurlijk ook afhankelijk van trainingstijden etc . Daarnaast zullen de rest van de teams de gelegenheid krijgen. Er zal dus af en toe gewisseld worden van trainingsveld!

 

Voorzichtig en weinig water

Een waterveld heeft een kortere ‘pool’’. Het slijt daardoor sneller. Een waterveld heeft geen zand in tegenstelling tot een semiwaterveld. En de onderlaag is een foamlaag in ons geval. Er worden extra goede voetveegmatten aangebracht. We moeten er dus met meer zorg mee omgaan. Want het veld is kwetsbaarder.

 

Een waterveld heeft niet meer beregening nodig. De mat is zo gemaakt, dat het het water vasthoudt. Om zo min mogelijk water te verbruiken. Mooi toch?

Maar dus ook in het gebruik gaan we het aantal sproeimomenten beperkt houden.

Trimhockey hoe en wat
Trimhockey is op een ongedwongen sportieve manier hockeyen op je eigen niveau. Het is een ideale manier om lekker actief te zijn en ook nog eens leuk met bal en stick in de weer te zijn. Je draait mee in een gezellige groep van jong en oud en van allerlei niveau. Dit alles onder begeleiding van een trainer. Leuk als je een tijd niet meer hebt gehockeyd. Heb je nog nooit gehockeyd, geen probleem, het is een prima gelegenheid om te leren pushen, flatsen, hoog slaan en te dribbelen. Je leert het spelletje snappen, wat handig is als je kind op hockey zit.

Iedere maandagavond kun je daarvoor om 20.30 uur terecht op het eerste veld. Eerst worden er oefeningen gedaan om de techniek wat op te vijzelen en daarna wordt er met elkaar een partijtje gespeeld. Omdat dit het leukst is, besteden we daar ook de meeste tijd aan. We stoppen dan ergens tussen 21.45 en 22.00 uur. Heb je een keer eens geen zin, blijf je gewoon thuis. Afmelden hoeft niet.

Trimlid kun je worden vanaf 18 jaar en kost € 175,- per jaar (2017-2018). Dat is niet veel als je je bedenkt dat je het hele jaar door kunt hockeyen. Alleen bij sneeuw en vorst wordt er niet gehockeyd. In de vakanties gaan we gewoon door. Voor je besluit lid te worden, kun je een paar avonden op proef mee doen. Denk wel aan een bitje en scheenbeschermers.
Kun je niet op maandag, op zondag (9.30 uur tot 10.30 uur) is er ook gelegenheid. Allebei kan natuurlijk ook. Op zondag is momenteel geen begeleiding aanwezig.

Meer informatie bij Henk Groeneveld [email protected]