header foto header foto header foto header foto
EFA
Uitgangspunt is dat we jaarlijks voor alle teams een activiteit organiseren. Soms is dat een feest, een kamp of iets anders dat leuk is als teambuilding. We pakken dit grootst aan, door activiteiten voor een hele lijn te organiseren. De activiteiten vinden doorgaans in het weekend plaats, en we doen ons best dit buiten de competitie te doen. We zijn altijd op zoek naar goede ideeën, deze zijn dan ook altijd welkom. Stuur ze naar [email protected]
Facilitair
Openingstijden clubhuis
Op doordeweekse dagen in het veldseizoen is het clubhuis geopend vanaf 16.30 tot een uur na de laatste training. Op zaterdag en zondag is het clubhuis geopend tijdens de competitiewedstrijden en kun je er als lid en/of toeschouwer iets drinken, bijkletsen of een hapje eten. In en rondom het clubhuis hanteren we duidelijke regels als het gaat om het op speciale plekken roken, alcoholgebruik en omgangsvormen in het algemeen.
Wil je buiten de genoemde tijdstippen gebruikmaken van het clubhuis, vanwege een oefenwedstrijd of iets anders? Stuur dan een mailtje naar de beheerder van het clubhuis.  

Veldgebruik
De velden zijn bedoeld om er op te hockeyen, en om die reden mag je het gras alleen betreden om er op te spelen of coachen. Honden zijn ook aangelijnd niet toegestaan op de velden. Ze mogen langs de velden meelopen of op het terras op hun baasjes wachten.
Wil je gebruikmaken van het veld, buiten de reguliere trainings- of wedstrijden om? Neem dan contact op met de Technische Commissie, en zij kunnen je vertellen wat mogelijk is.

Energiezuinig
In de donkere maanden of op late tijdstippen wordt gebruik gemaakt van noodzakelijke (LED-)verlichting tijdens de trainingen. Dit doen we op een energiezuinige manier. Dit betekent dat er minimaal verlicht wordt, zodat we de kosten beperkt kunnen houden.  Ook gaan we energiezuinig om met water. Alleen wanneer de clubhuisbeheerder of de captain op zaterdag vaststelt dat sproeien noodzakelijk is, wordt er gesproeid.  

 

Financieel
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur doet dan een voorstel over de contributiehoogte. Deze hoogte wordt bepaald aan de hand van de jaarlijkse kosten voor exploitatie, trainerskosten, materiaalkosten etc. etc. Daarnaast wordt gedurende enkele jaren een bijdrage gevraagd voor de vervanging voor het 1e veld. De contributie wordt automatisch geïnd via ClubCollect. Op deze manier wordt efficiënt, zakelijk en transparant de contributie verkregen, zodat de club ook tijdig aan haar leveranciers- en personeelsverplichtingen kan voldoen.

LISA
Het lidnummer is terug te vinden op de factuur en in de welkomst mail die je hebt ontvangen.
Mocht deze info niet bovenwater te krijgen zijn, vraag dan je lidnummer op via het contactformulier op onze website

Ga naar: https://team.lisa-is.nl/?u=mhczutphen.nl

Klik op "Klik hier” achter de tekst; Inloggegevens vergeten?


Vul je mailadres en je lidnummer in en klik op [OK]
Per ommegaande ontvang je je nieuwe wachtwoord per mail.


Organisatie & Sport
Scheidsrechters: de indeling
MHCZutphen en de KNHB rekenen erop dat je als spelend lid (vanaf de B-leeftijd!) beschikbaar bent als clubscheidsrechter. Je kunt hiervoor een opleiding volgen, die aangeboden wordt door de club. MHCZutphen nodigt iedereen vanaf 2e jaar C uit een spelregelcursus te volgen. We hanteren de regel dat alle clubleden die in een B-team zitten (of hoger) in het bezit zijn van een scheidsrechterskaart. 

Bij wedstrijden met elftallen word je als scheidsrechter ingezet om een wedstrijd te fluiten. De eerstelijns jeugdteams (A1, B1, C1, en D1) worden gefloten door ervaren scheidsrechters. Bij het indelen van jou als scheidsrechter, wordt rekening gehouden met je opleidings- en ervaringsniveau van de scheidsrechter. In alle gevallen geldt dat er van alles aan wordt gedaan om iedereen per seizoen evenveel wedstrijden te laten fluiten. Wel zo fijn om te gelijkelijk te verdelen, al lukt dat natuurlijk niet in alle gevallen.

Voor de overige teams (D8, E en F-teams) worden spelers en ouders zonder scheidsrechterskaart ingezet als spelbegeleider. Voor deze wedstrijden gelden eenvoudiger spelregels.


Ingedeeld als scheidsrechter, maar je bent verhinderd
Bij verhindering zorg je als ingedeelde scheidsrechter zelf voor een vervanger. Als het een elftal-wedstrijd betreft,  moet je vervanger wel beschikken over een scheidsrechterskaart. Als (oorspronkelijk) ingedeelde scheidsrechter, blijf je altijd verantwoordelijk voor je fluitbeurt! Als je verhinderd bent en je hebt een vervanger gevonden, dan mail je de naam van de vervanger direct door aan de indeler, en stuurt deze cc naar je vervanger.  Het e-mailadres is [email protected] .  De vervangende  scheidsrechter wordt dan gepubliceerd.  Als er geruild wordt, maar je vervanger komt op de geplande tijd niet opdagen, dan is dat vervelend voor jezelf, het team en de coaches.  Zorg er dus voor dat je je een heldere, duidelijke afspraak hebt. Het is natuurlijk altijd mogelijk om vrijwillig extra te fluiten. En dat zien we graag!


Zoek ook een vervanger via Fluitspot voor €5,-.
Heb je in je team, of daarbuiten, geprobeerd te ruilen? En kun je toch zelf geen vervanger vinden?  Zoek dan ook naar een vervanger via Fluitspot. Je betaalt dan 5 euro aan degene die je fluitbeurt overneemt.

Stuur een mail naar [email protected] met daarin je naam, de spelende teams, datum, tijdstip en de verificatiecode. Je verzoek komt vervolgens in de Fluitspot WhatsApp en je hoort binnen 24 uur of er een vervanger is gevonden. Let op: plaats je verzoek uiterlijk dinsdag voor de wedstrijd, zodat op tijd bekend is wie er fluit. Na die tijd is het niet meer mogelijk via Fluitspot nog een aanvraag in te dienen.


Communicatie over fluitbeurten; je krijgt een reminder maar checkt ook zelf!  
Alle fluitwedstrijden worden via de mail doorgegeven aan de scheidsrechters. Je fluitbeurt wordt ook zichtbaar in de LISA-app. Op de website staat bovendien bij iedere wedstrijd vermeld wie er fluit.  Als reminder krijg je als scheidsrechters op de maandag voor de wedstrijd nog een herinneringsmail. Om echt alle misverstanden te voorkomen, check je ook vanaf dinsdag 19 uur of je moet fluiten. Er zijn leden voor wie de scheidsrechtersplicht niet geldt. Leden die bijvoorbeeld langere tijd uitgeschakeld zijn door ziekte of een ongeval en dit hebben doorgegeven aan de scheidsrechterindeler.  Ook seniorleden die op zaterdag werken, kunnen dit doorgeven. Zij worden dan alleen op de zondag ingezet. Het is eveneens mogelijk dat een lid een bijzondere ontheffing krijgt van het bestuur. Dit gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen.


Niet gekomen?
Het komt helaas nog te vaak voor dat een scheidsrechter, of diens vervanger, niet of te laat komt opdagen bij een wedstrijd. Het is dan aan de captain en de coach van het gedupeerde team om dit te vermelden op het wedstrijdschema. De scheidsrechterscommissie  handelt de zaak vervolgens af. Per seizoen betekent een keer afwezig een schorsing voor de eerstkomende thuiswedstrijd en het inhalen van de fluitbeurt. Bij een tweede of meerdere missers bepaalt het bestuur wat een passende maatregel is. Zowel de scheidsrechter in kwestie als de coach van zijn of haar team krijgen van het bestuur hierover een mail.  Het is dan aan de teamcoach om er op toe te zien dat het teamlid niet wordt opgesteld voor de thuiswedstrijd. Je begrijpt dat dit voor iedereen bewerkelijk is en weinig motiverend is. Kom gewoon op tijd fluiten of regel op een goede manier een vervanger. 

 
Vraag: Ik ben ingedeeld om een wedstrijd te fluiten, maar ik kan niet op die datum/tijd. Wat moet ik nu doen?
Antwoord: Als je niet kunt fluiten, zoek je zelf een vervanger. Je geeft aan de indeler door welke vervanger voor jou in de plaats de wedstrijd fluit. Dit doe je via de mail waarin je bent aangewezen als scheidsrechter.  Doe dit op tijd, zodat we de wijziging tijdig kunnen verwerken.

===

Vraag: Ik ben ingedeeld voor een wedstrijd, maar heb een vervanger geregeld. De vervanger komt niet opdagen en nu krijg ik een sanctie opgelegd. Is dat wel terecht?
Antwoord: Iedereen die ingedeeld is als scheidsrechter, is ook verantwoordelijk is voor de vervanger.  Om die reden word jou een sanctie opgelegd, heel jammer. Maak dus goede afspraken. .

===

Vraag: Ik ben ingedeeld voor een wedstrijd, maar heb geen scheidsrechterskaart. Nu kan ik toch geen wedstrijd fluiten?
Antwoord: Dan ben je waarschijnlijk ben je ingedeeld voor een wedstrijd van de jongste jeugd. Daar heb je geen kaart voor nodig. Kijk op de site of bij KNHB voor de spelregels voor de jongste jeugd (3-tallen, 6-tallen en 8-tallen). Zorg er wel voor dat je zo snel mogelijk de spelregelcursus volgt, zodat je wél een kaart krijgt.

===

Vraag: Wanneer moet ik een scheidsrechterskaart halen?
Antwoord: Alle leden vanaf 2e jaars C, worden gestimuleerd om de (online) spelregelcursus te doen. Zodra je in een B-team wordt geplaatst, heb je je scheidsrechterskaart op zak.  Voor de jeugd vergt dit een aantal avonden (thuis)studie. Van senioren verwachten we dat ze door middel van een onlinecursus zich voorbereiden op het examen.

===

Vraag: Ik vind fluiten leuk. Is er een mogelijkheid om hier meer mee te doen?
Antwoord: Je kunt je aanmelden bij Fluitspot voor de pool, en dan is het mogelijk extra te fluiten. Je kunt je ook bij de arbitragecommissie via [email protected], melden. We zijn bezig met de opzet van een groep enthousiaste (jonge) scheidsrechters die extra begeleiding krijgen.

Spelregels

Of het nu gaat om de laatste spelreglementen, briefings of proefexamens, hier vind je alles over de spelregels:Technische Commissie
Trimhockey hoe en wat
Trimhockey is op een ongedwongen sportieve manier hockeyen op je eigen niveau. Het is een ideale manier om lekker actief te zijn en ook nog eens leuk met bal en stick in de weer te zijn. Je draait mee in een gezellige groep van jong en oud en van allerlei niveau. Dit alles onder begeleiding van een trainer. Leuk als je een tijd niet meer hebt gehockeyd. Heb je nog nooit gehockeyd, geen probleem, het is een prima gelegenheid om te leren pushen, flatsen, hoog slaan en te dribbelen. Je leert het spelletje snappen, wat handig is als je kind op hockey zit.

Iedere maandagavond kun je daarvoor om 20.30 uur terecht op het eerste veld. Eerst worden er oefeningen gedaan om de techniek wat op te vijzelen en daarna wordt er met elkaar een partijtje gespeeld. Omdat dit het leukst is, besteden we daar ook de meeste tijd aan. We stoppen dan ergens tussen 21.45 en 22.00 uur. Heb je een keer eens geen zin, blijf je gewoon thuis. Afmelden hoeft niet.

Trimlid kun je worden vanaf 18 jaar en kost € 175,- per jaar (2017-2018). Dat is niet veel als je je bedenkt dat je het hele jaar door kunt hockeyen. Alleen bij sneeuw en vorst wordt er niet gehockeyd. In de vakanties gaan we gewoon door. Voor je besluit lid te worden, kun je een paar avonden op proef mee doen. Denk wel aan een bitje en scheenbeschermers.
Kun je niet op maandag, op zondag (9.30 uur tot 10.30 uur) is er ook gelegenheid. Allebei kan natuurlijk ook. Op zondag is momenteel geen begeleiding aanwezig.

Meer informatie bij Henk Groeneveld [email protected]