header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Terug

informatie_regels

Clubregels Mixed Hockey Club Zutphen

Toelichting op het bestaan van de regels en het gebruik ervan

De Mixed Hockeyclub Zutphen is een club met een lange historie. Met name de laatste jaren heeft de hockeyclub een explosieve groei doorgemaakt. Met bijna 900 leden, een royaal clubhuis, kleed- en doucheruimtes, twee kunstgrasvelden en twee watervelden gaat het de club duidelijk voor de wind.


Lekker samenwerken

Een sportclub draait pas echt lekker als leden en ouders samenwerken, zich inzetten en betrokken zijn. De Mixed Hockeyclub Zutphen vormt hierop geen uitzondering. Dit betekent dat we graag hulp krijgen van leden. Omdat we een club zijn met heel veel jeugdleden, wordt ook een beroep gedaan op de ouders van jeugdleden.


Je wordt ingedeeld voor een aantal activiteiten

Iedereen die bij de club betrokken is, hetzij als speler, hetzij als ouder, wordt daarom een paar keer per jaar ingedeeld om te assisteren bij een of meerdere activiteiten, zoals bardienst en vervoer bij uitwedstrijden. Om het in- en verdelen van deze taken naar ieders tevredenheid uit te voeren, geven de regels een helder overzicht van alle spel- en clubregels. Ze dragen bij aan een succesvol bestaan van de Mixed Hockeyclub Zutphen.

Het BestuurLidmaatschap en contributie

Iedereen van vijf jaar jaar en ouder kan lid worden van de Mixed Hockeyclub Zutphen, tenzij er voor een bepaalde (leeftijds)groep een wachtlijst is. Meer informatie hierover, aanmelden en contributie,  is te vinden op de website onder de knop ‘Lid Worden’. Je wordt lid voor minimaal 1 jaar, en dit lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.


Opzeggen?

Wil je als lid opzeggen? Dan moet dat vóór 1 mei  van het lopende hockeyseizoen via de mail worden doorgegeven aan [email protected] . De mail moet uiterlijk op 30 april binnen zijn. Zeg je na die datum op? Dan verwachten we nog wel dat je het seizoen gemotiveerd uitspeelt. Hockey is een teamsport, waarbij spelers met elkaar de wedstrijden spelen. Ben je te laat met opzeggen? Dan wordt er nog een jaar contributie in rekening gebracht, en dat doen we via ClubCollect. Contributie


Website

Voor al het nieuws kun je terecht op www.mhczutphen.nl. Hier is info te vinden over wedstrijdschema’s, trainingstijden, vakanties en de activiteitenagenda.

Als lid krijg je bovendien een persoonlijke login-code plus wachtwoord. Deze unieke code is nodig om info te krijgen, speciaal voor leden. Om jouw privacy te waarborgen, kun je wijzigingen in persoonlijke contactgegevens (telefoonnummers en emailadressen) alleen zelf aanpassen (via het menu Instellingen).

Ben je nieuw als lid? Dan worden de login-code en het wachtwoord per e-mail toegestuurd. Ben je je login-code of wachtwoord kwijt zijn, vraag dan een nieuwe code aan bij [email protected].


Teamindeling

Bij de start van elk nieuw seizoen worden alle spelende leden, die op peildatum van de KNHB (1 oktober van het kalenderjaar) 7 jaar of ouder zijn, in teams ingedeeld. We melden teams in juni bij de KNHB aan. De KNHB deelt vervolgens de teams in voor de competitie. Het eventueel terugtrekken van teams, door bijvoorbeeld een tekort aan spelers, heeft financiële consequenties. Ook voor achterblijvende spelers van het team is dit vervelend. Ze kunnen geen wedstrijd  spelen. Om deze reden rekent de club erop dat je als lid in principe het hele seizoen lid blijft en niet tussentijds opzegt, tenzij daar een gegronde reden voor is.


Teamsport

Hockey is een teamsport. Dit betekent samen trainen, samen spelen en samen streven naar het best haalbare resultaat. Behalve de spelers zelf leveren ook de begeleiders, de trainer, de coach én de ouders hun bijdrage aan het plezier en de ontwikkeling van het team en de spelers.

Belangrijk is dat iedereen zich binnen het team gedraagt als een teamlid. Samen spelen en samenwerken aan een sportieve omgeving. Dat betekent onder meer dat je als speler bij alle wedstrijden en trainingen aanwezig ben. Daarnaast vragen we van je dat je je maximaal inzet, en óp en rónd het veld je van je sportieve kant laat zien. Het resultaat van een team staat of valt uiteindelijk nog altijd met de inzet en aan­we­zigheid van alle teamleden!

Na afloop van iedere wedstrijd zien we graag dat spelers en hun tegenstander, coaches, scheidsrechters en ouders gezamenlijk iets drinken in het clubhuis. Want ook dat napraten hoort bij de hockeysport.


Afmelden

Het kan natuurlijk gebeuren dat je als speler verhinderd bent. We verwachten van je dat je dit zo snel mogelijk doorgeeft aan je trainer (training) of je coach (wedstrijd).  Vooral bij de wedstrijden is het belangrijk dat je je zo vroeg mogelijk afmeldt. Op deze manier is er genoeg tijd om voor vervanging te zorgen. Het kan bijvoorbeeld nodig zijn om een speler van een ander team te lenen.


Wedstrijdprogramma

Het wedstrijdprogramma wordt vaak ruim van tevoren bekend gemaakt , deze is in te zien vanuit de LISA app of op deze website. Het is de bedoeling dat je als lid (of ouder) zelf kijkt of en waar gespeeld wordt. Op het programma van het team staan eveneens de rijbeurten voor de ouders vermeld.


Afgelaste wedstrijd

Het gebeurt niet gauw dat een hockeywedstrijd of training wordt afgelast. Er wordt eigenlijk alleen niet gespeeld als er sneeuw op de velden ligt, als het vriest of als het onweert. Dus ook al regent het pijpenstelen of is het flink koud: bij geen bericht gaat jouw wedstrijd of training gewoon door!

Als een hockeywedstrijd uiteindelijk toch niet doorgaat, dan krijgt de coach altijd tijdig bericht van het wedstrijdsecretariaat of de captain. De coach geeft dit vervolgens door aan het team en de scheidsrechter. Het staat ook vermeld op de website als trainingen of wedstrijden niet doorgaan.

Om er zeker van te zijn dat iedereen tijdig op de hoogte is gebracht, wordt eraan gewerkt om het afgelasten van thuiswedstrijden door te geven met een sms-bericht. Een compleet en juist overzicht van de mobiele telefoonnummers is daarvoor noodzakelijk. Mede daarom is het belangrijk dat je als lid zelf je persoonlijke gegevens op de website up-to-date houdt.


Kleding & bescherming

Tijdens de training kun je trainen in willekeurige sportkleding. Geadviseerd wordt om bij koud weer (onder 10 graden) een lange broek en shirt met lange mouwen te dragen.

Bij thuis- en uitwedstrijden is het clubtenue van MHCZ verplicht. We zien je dus graag een zwarte broek of rok, groene polo met logo, groene kousen met zwart/witte band en hockeyschoenen, speciaal geschikt voor kunstgras. Het dragen van beschermingsmiddelen is zowel tijdens trainingen als wedstrijden verplicht! Zonder scheenbeschermers en een goed passend bitje mag je niet trainen of spelen.

Zowel het clubtenue als andere hockeymaterialen zijn te koop bij onze sponsor; Houx in Zutphen, dit kan ook online! << klik hier voor de online webshop >>
Een bitje kan eventueel ook via de tandarts aangeschaft worden.

Bij uitwedstrijden waarbij het gastteam ook in groentinten speelt, is het noodzakelijk dat het uitspelende team een afwijkende shirtkleur draagt. Alléén in die gevallen; in alle andere gevallen spelen Zutphense team in de clubkleuren.

De keeper krijgt de speciale keeperskleding en beschermingsmaterialen van de club in bruikleen. Deze moeten aan het eind van elk seizoen weer ingeleverd worden. De keeper is zelf verantwoordelijk voor een goed beheer en onderhoud van de keepersspullen.


Vrijwilligers

Met name in het weekend zit de club altijd verlegen om hulp. Daarom is een aantal taken verplicht voor (ouders van) leden, zoals:Verplicht voor ouders van jeugdleden zijn:
  • Bardiensthulp op zaterdag
  • Vervoer naar uitwedstrijden
  • Begeleiding (fluiten 2 à 3 keer per jaar) bij de wedstrijden op zaterdag van de F- en E-jeugd (geldt voor ouders van de E- en F-jeugd.

Verplicht voor jeugdleden in een B-team zonder kaart:
  • Fluiten van zes- en achttalwedstrijden op zaterdag

Verplicht voor jeugdleden in een B-team en A-team, senioren en veteranen is:
  • Fluiten van elftalwedstrijden op zaterdag

Verplicht voor senioren en veteranen zijn:
  • Fluiten van wedstrijden op zondag
  • Bardiensten op zondag

Daarnaast zijn er vele andere taken binnen de club die moeten worden uitgevoerd en waar we graag alle leden en ouders bij betrekken. Denk hierbij aan coaches, trainers, leden voor de verschillende commissies, (begeleiders voor) scheidsrechters, barcommissieleden, redactieleden, kluscommissie en bestuursleden.

 

Bardienst

De bar is de centrale ontmoetingsplek voor spelers, coaches en supporters. Het is dus heel belangrijk dat de bar op drukke dagen goed bemenst is. Dit is mogelijk als je als ouder of verzorger van een jeugdlid een paar keer per jaar een bardienst draait. In de Statuten en het Reglement van de vereniging is hierover opgenomen: 'dat alle ouders of verzorgers van spelende jeugd zich, als ze worden ingedeeld, beschikbaar moeten stellen als hulpouder voor de bardienst'. We plannen deze bardiensten zoveel mogelijk tijdens de thuiswedstrijd van je kind. Voor gezinnen met twee of meer kinderen geldt dat je als ouder of verzorger ook minimaal twee keer vaker wordt ingedeeld.

De ingeplande data worden tijdig bekend gemaakt. Bij aanvang van de nieuwe competitie is dat niet altijd mogelijk, omdat de wedstrijdindelingen dan nog niet geheel vaststaan.Als je als ouder verhinderd bent, dan ben je zelf verantwoordelijk voor vervanging. Van ieder lid wordt bijgehouden hoeveel bardienst zijn verzorgd.

Leden van de Technische commissie en barcommissie, coaches van een hockeyteam (maximaal twee per team), captains, scheidsrechterscommissie, wedstrijdsecretariaat en degenen met een bijzondere ontheffing van het bestuur hoeven geen bardiensten te draaien.


Vervoer

Het vervoer van kinderen naar uitwedstrijden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders. En hoe gezellig is dat? Samen met een team op stap om een fijne wedstrijd te bekijken? Van iedere ouder met een auto wordt verwacht dat hij of zij een paar keer per jaar rijdt. Net als bij de bardiensten geldt ook hier dat je als ouder of verzorger met twee of meer spelende kinderen, ook twee keer zo vaak worden ingedeeld. De rijders staan vermeld op de site, in het rood onder de uitwedstrijd.

De planning is vrijwel altijd een aantal weken van tevoren bekend. Als de indeling je als ouder een keer minder goed uitkomt, is er tijd genoeg om de rit te ruilen met een andere ouder. De coach moet voor de wedstrijd weten dat er is geruild. Van de coaches wordt aangenomen dat zij altijd rijden naar uitwedstrijden van hun eigen team. Bij uitwedstrijden moeten de chauffeurs en de kinderen minstens 15 minuten voor de vertrektijd op de club aanwezig zijn. De coach heeft dan voldoende tijd om eventuele problemen op te lossen.

Vanwege de verkeersveiligheid wordt iedereen verzocht stapvoets het parkeerterrein te naderen. Voor het vervoer van uitwedstrijden wordt de coaches en ouders aangeraden achteraan op het parkeerterrein te verzamelen. Dit zorgt voor enerzijds een goed overzicht voor de coaches en anderzijds voor zo min mogelijk in- en uitstapbewegingen bij de poort! Iedereen dient zijn/haar auto te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen en op die plaatsen eventuele bijrijders uit te laten stappen; dus niet bij de poort en ook niet bij het gras.

Rijders zien er op toe dat er niet meer spelers meerijden in de auto dan dat er autogordels aanwezig zijn. Dit i.v.m. verkeersveiligheid en aansprakelijkheid. Bij een tekort aan auto’s/rijders moet een speler desnoods thuisblijven. Het is in enkele gevallen mogelijk ontheffing van de vervoersplicht aan te vragen. Als je als ouder geen auto hebt, kun je dit melden bij de ledenadministratie. Je wordt ter compensatie extra ingedeeld bij de bardiensten, klussen of andere andere taken.

Als één van de ouders of verzorgers captain is of lid van de bar- of scheidsrechterscommissie, dan vervalt de vervoersplicht, mits er voor het team voldoende rijders beschikbaar zijn. Bij een tekort aan chauffeurs is de ontheffing niet van toepassing. De ontheffing geldt eveneens als één van de ouders of verzorgers coach is van een hockeyteam. Zij rijden dan alleen voor het eigen team. Tot slot vervalt de vervoersplicht als een van de ouders of verzorgers een bijzondere ontheffing heeft van het Bestuur.


Teambegeleiding

De competitieteams worden begeleid door een coach; het aanspreekpunt voor alle spelers van het team. Bij de jeugdteams wordt deze rol veelal vervuld door één of twee ouders van de teamleden.

Deze coaches worden door de club ondersteund met behulp van coachavonden en wedstrijdbegeleiding. Heb je als ouder weinig of geen hockeyervaring? Ook dan kun je goed als fungeren, omdat we begeleiding aanbieden. De coaches en scheidsrechters hebben altijd contact met elkaar de middag-avond voordat de wedstrijd plaatsvindt. Dit doen we om de wedstrijd tijdig te laten starten mét een scheidsrechter die in het bezit is van een kaart. De coach en scheidsrechter zijn samen verantwoordelijk voor administratieve afwikkeling van de wedstrijden door middel van het DWF (digitaal wedstrijd formulier), ondersteund door de aanwezige captain.


Scheidsrechters

MHCZ vertrouwt erop dat alle spelende leden zich beschikbaar stellen als clubscheidsrechter. Met elkaar zorgen we dat de wedstrijden gespeeld kunnen worden. Ben je 2e-jaars C, dan kun je een online cursus volgen om een scheidsrechterskaart te halen. Uitgangspunt is dat iedereen die geplaatst wordt in een B-team, in het bezit is van een scheidsrechterskaart. Zonder deze kaart kan niet meegespeeld worden in wedstrijden.

Heb je als jeugdlid nog geen kaart, dan word je ingezet als spelbegeleider bij de thuiswedstrijden van jongste jeugd (F-, E6- en E8-teams). Naast een spelbegeleider uit de jeugd wordt het spel bij de jongste jeugd begeleid door een ouder. Het is de bedoeling dat de ouder naast het fluiten, zorgt voor uitleg in het veld: Waarom is het een overtreding, hoe kan je het beste opstellen , hoe houd je de stick vast etc.? Daarnaast zorg je als ouder voor veiligheid in het veld (bitje en scheenbeschermers). Voor de F- jeugd zal een ouder 2 à 3 keer worden ingezet als spelbegeleider en bij de E6 en de E8 1 à 2 keer per seizoen.

Bij verhindering moet je als ingedeelde begeleider of scheidsrechter zelf voor een vervanger zorgen; je mailt dit direct door aan [email protected]. Deze noteert dan de naam van de nieuwe fluiter in het ledenadministratiesysteem Lisa. De verantwoordelijkheid voor het fluiten kun je niet afschuiven. Als er geruild wordt en je vervanger komt op de geplande tijd niet opdagen, dan zijn de gevolgen voor de oorspronkelijke scheidsrechter. Het is mogelijk om vrijwillig te fluiten, en dat zien we graag, maar deze beurten vervangen niet de verplichte fluitbeurten.

De eerstelijns jeugdteams A1, B1, C1 en D1worden gefloten door ervaren scheidsrechters. Bij het indelen van deze wedstrijden wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met het opleidings- en ervaringsniveau van de individuele scheidsrechter. Er geldt dat er alles aan wordt gedaan om iedereen per seizoen evenveel wedstrijden te laten fluiten.


Fluiten

Alle fluitwedstrijden worden per mail doorgegeven aan de scheidsrechters, en dit is direct zichtbaar in de LISA-app. Op de website staat bovendien of je als lid moet fluiten. Als reminder krijg je als scheidsrechter en coaches op de maandag voor de wedstrijd nog een herinneringsmail. Om echt alle misverstanden te voorkomen, wordt tevens van je verwacht dat je vanaf dinsdagavond 19 uur checkt of je moet fluiten.

Er zijn leden voor wie de scheidsrechtersplicht niet geldt. Leden die bijvoorbeeld langere tijd uitgeschakeld zijn door ziekte of een ongeval en dit hebben doorgegeven aan de scheidsrechtercommissaris. Ook seniorleden die op zaterdag moeten werken (dus niet jeugdleden!) kunnen dit doorgeven. Zij worden dan alleen op de zondag ingezet. Het is ook mogelijk dat leden een bijzondere ontheffing krijgen van het bestuur.

Schorsing

Het komt voor dat een scheidsrechter, of de vervanger, niet of te laat (minder dan 30 minuten van te voren) komt opdagen bij een wedstrijd. Het is dan aan de captain en eventueel de coach van het gedupeerde team om dit te melden. Als gevolg hiervan krijgt de verantwoordelijke scheidsrechter een extra fluitbeurt toegewezen en kan de eerste thuiswedstrijd niet spelen.

Per seizoen betekent een keer afwezig een schorsing voor de eerstkomende wedstrijd en het inhalen van de fluitbeurt. De spelen en zijn/haar coach(es) worden hiervan per mail op de hoogte gesteld door de scheidsrechterscommissie.

Bij een tweede of meerdere missers bepaalt het bestuur de straf. Zowel de scheidsrechter in kwestie als de coach van zijn of haar team krijgen van het bestuur een mail met daarin de gevolgen. De teamcoach zorgt ervoor dat het teamlid niet wordt opgesteld. Daarnaast worden het secretariaat, de technische commissie en het scheidsrechtercommissariaat van MHCZ van de beslissing op de hoogte gebracht.


Waardevolle eigendommen

Op het veld, in het clubhuis en in de kleed- en doucheruimtes is het, zeker op zaterdag, de hele dag door een drukte van belang. De club adviseert iedereen daarom om, met het oog op verlies of diefstal, geen waardevolle spullen mee te nemen.


Hygiëne, gezondheid, medisch

Als lid word je aangeraden om na afloop van elke wedstrijd te douchen en in droge en warme kleding naar huis te gaan. Gebruik je medicijnen? Heb je wellicht een beperkter gehoor of gezichtsvermogen? Ben je geblesseerd, opstandig of zijn er misschien problemen op school? Dan is belangrijk dat de coach hiervan op de hoogte is. Alleen dan kan worden voorkomen dat uit onwetendheid fouten worden gemaakt of ontactisch wordt gehandeld.

Voor kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking heeft MHCZ overigens enkele g-hockeyteams.


Clubgedrag

MHCZ verwacht van iedereen van de club een gepast gedrag. Vuilnis hoort in de afvalbakken. De hekken hebben toegangspoorten en zijn geen klimrekken. En de velden zijn er om te hockeyen en niet om te voetballen. Honden moeten aangelijnd zijn en worden niet toegelaten op de velden en in het clubhuis.

In het kader van een rookvrije generatie mag er nergens op of langs de velden, of rondom het clubhuis gerookt worden. Er is een aangewezen rookhoek, waar je eventueel kunt roken, maar liever helemaal niet.

Alcohol wordt alleen geschonken aan 18-jarigen of ouder. Het nuttigen van alcohol is beperkt tot het clubhuis en het terras. Langs de velden mag er niet gedronken worden, omdat we graag het goede voorbeeld willen geven aan onze jonge leden. Alcohol en sport gaan niet samen.


Vertrouwenspersoon

MHCZutphen wil een veilige hockeyclub zijn en we doen er dan ook alles aan om dat te realiseren. Desondanks kun je toch tegen zaken aanlopen die niet fijn zijn (bijvoorbeeld seksuele intimidatie en discriminatie, racisme, etc.)of heb je vragen kwijt die je niet makkelijk stelt. Neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van MHCZutphen. De vertrouwenspersoon is er voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden.

Snel melden en erover praten zorgen ervoor dat (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, deze niet verergert en herhaling voorkomen kan worden.
De vertrouwenspersoon is per mail bereikbaar: [email protected]

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met eerste vragen, twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (0,10 per minuut).


Parkeren

Fietsen horen thuis in de fietsenrekken op het terrein. Auto’s kunnen geparkeerd worden op het parkeerterrein van de club. Voor de groenstrook grenzend aan de club, geldt een parkeerverbod. Ook zijn er twee invalidenparkeerplaatsen, die alleen bestemd zijn voor hen die een invalidenkaart op het dashboard hebben liggen. Er wordt regelmatig gecontroleerd. Parkeren is geheel op eigen risico.


In de bar is het gezellig…

maar ook hier gelden regels!

Zo komen bijvoorbeeld alleen de barcommissie en de hulpouders achter de bar (en geen kinderen) en worden alle consumpties meteen, zoveel mogelijk elektronisch, afgerekend. Op zaterdag wordt er pas alcohol geschonken na vier uur en alleen aan personen van 18 jaar en ouder. Het zelf meenemen van alcoholische dranken is niet toegestaan. De openingstijden zijn gebonden aan een strikte vergunning van de gemeente. Deze respecteren we als club altijd.

Onder meer vanwege veiligheid rekenen we alles direct cashless af. Leden en gasten kunnen dus alleen maar met de pin betalen.


Gebruik clubhuis

Op doordeweekse dagen en zondag worden de bar en het clubhuis beheerd door de horecamanager. Teams en/of leden zijn welkom om gebruik te maken van het clubhuis voor een teambijeenkomst, etentje of andere activiteit. Wil je van deze mogelijkheid gebruikmaken? Ga voor meer informatie naar [email protected].

Wil je een veld gebruiken, buiten de training en wedstrijden om? Dan is dit toegestaan na toestemming van een van de bestuursleden, waarna een afspraak wordt gemaakt over sleutelbeheer.


Verzekering

Alle leden van MHCZ die meespelen in clubwedstrijden en -trainingen zijn via de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB) in principe verzekerd tegen ongevallen tijdens de wedstrijd of training, voor zover deze het wettelijk eigen risico te boven gaan of niet is verzekerd foor de eigen ziektekostenverzekering. Aanvullend is de vereniging zelf verzekerd tegen alle voor hockeyclubs gebruikelijke risico's. Het is wel van belang dat je als junior- en seniorleden zelf een WA-verzekering hebt afgesloten. Van ouders die rijden naar uitwedstrijden verwachten wij dat zij een inzittendenverzekering hebben afgesloten. Met deze verzekering is opgelopen schade of letsel tijdens het vervoer van kinderen naar uitwedstrijden goed verzekerd. De vereniging en het bestuur zijn niet aansprakelijk voor geleden schade op het complex of tijdens een door MHCZ op een andere plaats georganiseerde activiteit.


Tot slot

MHCZ voelt zich absoluut bevoorrecht met de grote mate van inzet en betrokkenheid van alle clubleden en ouders. Mede dankzij hen zijn de o zo belangrijke taken als vervoer, bardiensten en fluiten elke keer weer goed geregeld. Ook de coaches, trainers en de bestuurs- en commissieleden dragen een belangrijke steen bij aan het succes van de club.

De club blijft niettemin voortdurend op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Belangstellenden kunnen contact opnemen met het verantwoordelijke commissiehoofd, bestuurslid of mailen naar [email protected]. Gegevens van commissie- en bestuursleden zijn te vinden op de site (onder Leden Info > Organisatie) of op te vragen bij [email protected].


Clubregels MHCZ

update, februari 2022