header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
Terug

organisatie_omgangsengedragsregels

Een veilige sociale omgeving
Een veilige sociale omgeving is voor ons als MHCZutphen van essentieel belang. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de sportomgeving zo veilig mogelijk te maken. We stellen mét elkaar alles in het werk om de veiligheid te bevorderen en positief te houden.

Bewustwording
Door het goede voorbeeld te geven én mensen in en om de hockeyclub aan te spreken op gedrag, wordt de bewustwording vergroot. We hebben ervoor gekozen iedereen hiervoor verantwoordelijk te maken. Dit ben je samen, en dat is niet bij een paar mensen belegd.

Omgangsregels
Binnen MHCZ vinden allerlei activiteiten plaats. Bij veel contactmomenten is het wenselijk dat we met elkaar af te spreken wat omgangsregels zijn, wat je fatsoenlijk vindt en welk normbesef nodig is in de omgang. Bij veel activiteiten is er sprake van lichamelijk contact. Bijvoorbeeld stoeien, fysiek contact tijdens de wedstrijd of training, in kleine ruimten vertoeven en het douchen in gemeenschappelijke ruimten. Ook het zien en gezien worden kan als onwenselijk worden ervaren. Het actief hanteren en uitdragen van MHCZ-gedragsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen.

Daarnaast kennen we binnen MHCZ ook sociale activiteiten waar geen sprake is van lichamelijk contact, maar er interactie is tussen ouder en vrijwilliger, lid en vrijwilliger en teamleden onderling. Ook in de interactie met elkaar helpt het om de omgangsregels actief te hanteren en uit te dragen, zodat het bijdraagt aan een positief sociaal (sport) klimaat.

MHCZ-omgangsregels zijn gemaakt om leden te helpen in hun contact met andere leden. Het naleven ervan zorgt voor een open en sociaal (sport)klimaat, het elkaar kunnen aanspreken en positieve/gewenste omgangsvormen. De omgangsregels zijn zichtbaar op de website, in het clubhuis en opgenomen in de Boedelhofbrief.