header foto header foto header foto header foto
30 November

Heb jij je emailadres al gecheckt?

Nieuws afbeelding

Binnenkort ontvang je bericht van ClubCollect over het betalen van je contributie. Daarover hebben we je geïnformeerd. Het is nodig dat we het juiste emailadres hebben. Check achter de inlog of bij het kopje ' factuur / ouder email' het emailadres is vermeld van de betaler. Heel belangrijk!

Ben je benieuwd hoe de contributie is opgebouwd? Kijk dan naar de berichtgeving hierover bij de ALV-stukken. In de vergadering van 30 oktober jl is door leden gestemd over de contributiehoogte voor seizoen 2018-2019.
-  Uitgangspunt is dat iedereen die op 1 mei 2018 stond ingeschreven als lid, verplicht is contributie te betalen voor het gehele seizoen 2018-2019.
- Denk je voor een studentarief in aanmerking te komen? Check of je voor 8 november jl. een studentbewijs van inschrijving hebt ingezonden. Zoniet, dan kan dit niet meer aagepast worden na 2 december!
- Eventuele contributie-afspraken moeten bekend zijn bij, én een akkoord hebben van de penningmeester.

Bestuur MHCZutphen