header foto header foto header foto header foto
12 Maart

Coronavirus - Tot 1 april geen hockeycompetitie in heel Nederland

Nieuws afbeelding

Bron: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/coronavirus-van-invloed-op-hockeycompetitie

Tot 1 april geen hockeycompetitie in heel Nederland
Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen met betrekking tot de indamming van het coronavirus in Nederland geeft de KNHB gevolg aan de oproep van het RIVM en de Nederlandse overheid. De KNHB heeft alle wedstrijden afgelast tot en met 31 maart. Dit betreft een maatregel die voor alle teams is genomen ongeacht niveau en competities. Deze maatregel gaat met onmiddellijke ingang in. De KNHB streeft ernaar de afgelaste wedstrijden op een later tijdstip in te halen en zal de mogelijkheden daartoe onderzoeken.

Geen hockeyactiviteiten, clubhuizen dicht
Aansluitend op de landelijke maatregelen vraagt de KNHB haar verenigingen per direct alle hockeyactiviteiten (trainingen, bijeenkomsten etc) af te gelasten tot en met 31 maart, ook als deze bijeenkomsten/trainingen minder dan 100 personen betreffen. Het spreekt voor zich dat ook de door de KNHB georganiseerde activiteiten gedurende dezelfde periode geen doorgang vinden. De KNHB beraadt zich nog over hoe om te gaan met de voorbereiding van de nationale teams op Tokio en het advies hieromtrent NOC*NSF.

Het is helaas de verwachting dat dit nieuwe coronavirus nog langere tijd onder de bevolking aanwezig zal blijven. Alle adviezen en maatregelen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn er op gericht om de gevolgen van deze virusuitbraak in te perken dan wel te vertragen. De KNHB ondersteunt deze doelstelling, net als NOC*NSF en andere sportbonden. Bij eventueel noodzakelijk nieuw te nemen maatregelen laat de KNHB zich adviseren door het RIVM en NOC*NSF.


Inhalen

Het afgelasten van 3 speelweekenden heeft een grote invloed op het verloop van alle competities. De competitieleiding van de KNHB buigt zich de komende dagen over de vraag hoe alle niet gespeelde wedstrijden alsnog kunnen worden ingepland. De competitieleiding streeft ernaar alle wedstrijden alsnog te laten spelen. Zodra er meer duidelijkheid is, worden de verenigingen (via de wedstrijdsecretariaten) geïnformeerd. Wij verzoeken jullie daarom hier even op te wachten en ons niet te mailen met de vraag of er al duidelijkheid is.

 

DWF  

De wedstrijden worden door de competitieleiding in SportLink op afgelast gezet. Wedstrijdsecretarissen hoeven niets in hun eigen verenigingspakketten te doen. Zodra de nieuwe data bekend zijn, worden de afgelaste wedstrijden verplaatst naar de nieuwe speeldatum en wordt een nieuw DWF klaargezet.