MIXED HOCKEY CLUB ZUTPHEN
Informatie over MHCZutphen
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 
Arbitrage (2) 
Contributie (1) 
Regels (1) 
Trimhockey (1) 

 

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]Arbitrage 
(1) Afspraken MHC Zutphen over arbitrage 
  Scheidsrechters: de indeling

MHC Zutphen en de KNHB rekenen erop dat je als spelend lid (vanaf de B-leeftijd!) beschikbaar bent als clubscheidsrechter. Je kunt hiervoor een opleiding volgen, die aangeboden wordt door de club. MHCZutphen roept iedereen vanaf B-jeugd op een kaart te halen. We hanteren de algemene regel dat alle clubleden van 16 jaar en ouder een scheidsrechterskaart moeten hebben.  

Bij wedstrijden met elftallen worden scheidsrechters ingezet met een scheidsrechterskaart. De eerstelijns jeugdteams (A1, B1, C1, en D1) worden gefloten door ervaren scheidsrechters. Bij het indelen van scheidsrechters wordt rekening gehouden met het opleidings- en ervaringsniveau van de scheidsrechter. In alle gevallen geldt dat er alles aan wordt gedaan om iedereen per seizoen evenveel wedstrijden te laten fluiten. Al lukt dat natuurlijk niet in alle gevallen.

Voor de overige teams (D8, E en F-teams) worden spelers zonder scheidsrechterskaart ingezet als spelbegeleider. Voor deze wedstrijden gelden eenvoudiger spelregels.

Ingedeeld als scheidsrechter, maar je bent verhinderd

Bij verhindering zorg je als ingedeelde scheidsrechter zelf voor een vervanger. Als het een wedstrijd met elftallen betreft, moet de vervangende scheidsrechter wel beschikken over een scheidsrechterskaart. De scheidsrechter die oorspronkelijk ingedeeld was, bllijft altijd verantwoordelijk voor zijn/haar ingedeelde fluitbeurt! Als je verhinderd bent en je hebt een vervanger gevonden, dan mail je de naam van de vervanger direct door aan de indeler, en stuurt deze cc naar je vervanger.  Het e-mailadres is [email protected] .  De indeler noteert dan de naam van de vervangende scheidsrechter in het  ledenadministratiesysteem LISA/EMMA en publiceert de nieuwe scheidsrechter op de site. Als er geruild wordt, maar je vervanger komt op de geplande tijd niet opdagen, dan zijn de gevolgen voor de oorspronkelijke scheidsrechter. Zorg er dus voor dat je je een heldere, duidelijke afspraak hebt. Het is natuurlijk altijd mogelijk om vrijwillig extra te fluiten. In alle gevallen geldt dat er alles aan wordt gedaan om iedereen per seizoen evenveel wedstrijden te laten fluiten.

Een vervanger via Fluitspot voor 5 euro

Kun je zelf geen vervanger vinden? Zoek dan ook naar een vervanger via Fluitspot. Je betaalt dan 5 euro aan degene die je fluitbeurt overneemt.

Stuur een mail naar [email protected] met daarin je naam, de spelende teams, datum, tijdstip en de verificatiecode. Je verzoek komt vervolgens in de Fluitspot WhatsApp en je hoort binnen 24 uur of er een vervanger is gevonden. Let op: plaats je verzoek uiterlijk dinsdag voor de wedstrijd, zodat op tijd bekend is wie er fluit.

Communicatie over fluitbeurten; je krijgt een reminder maar checkt ook zelf!  

Alle fluitwedstrijden worden via de mail doorgegeven aan de scheidsrechters. Op de website staat bovendien bij ieder individueel lid vermeld wanneer hij of zij moet fluiten. Als reminder krijg je als scheidsrechters op de maandag voor de wedstrijd nog een herinneringsmail. Om echt alle misverstanden te voorkomen, check je ook vanaf dinsdag 19 uur of je moet fluiten. Er zijn leden voor wie de scheidsrechtersplicht niet geldt. Leden die bijvoorbeeld langere tijd uitgeschakeld zijn door ziekte of een ongeval en dit hebben doorgegeven aan de scheidsrechtercommissaris. Ook seniorleden die op zaterdag moeten werken kunnen dit doorgeven. Zij worden dan alleen op de zondag ingezet. Het is eveneens mogelijk dat een lid een bijzondere ontheffing krijgt van het bestuur. Dit gebeurt slechts in uitzonderlijke gevallen.

Schorsing

Het komt helaas nog te vaak voor dat een scheidsrechter, of diens vervanger, niet of te laat komt opdagen bij een wedstrijd. Het is dan aan de captain en de coach van het gedupeerde team om dit te vermelden in het logboek. Het scheidsrechterscommissariaat handelt de zaak vervolgens af en legt de scheidsrechter een sanctie op. Per seizoen betekent een keer afwezig een schorsing voor de eerstkomende thuiswedstrijd en het inhalen van de fluitbeurt. Bij een tweede of meerdere missers bepaalt het bestuur de straf. Zowel de scheidsrechter in kwestie als de coach van zijn of haar team krijgen van het bestuur een mail met daarin de opgelegde sanctie. Het is dan aan de teamcoach om de opgelegde straf daadwerkelijk toe te passen. Daarnaast worden het secretariaat, de technische commissie en het scheidsrechtercommissariaat van MHCZ van de beslissing op de hoogte gebracht.

   
(2) Arbitrage: veel gestelde vragen, alle spelregels en tips. 
  Vraag: Ik ben ingedeeld om een wedstrijd te fluiten, maar ik kan niet op die datum/tijd. Wat moet ik nu doen?
Antwoord: Als je niet kunt fluiten, zoek je zelf een vervanger. Je geeft aan de indeler door welke vervanger voor jou in de plaats de wedstrijd fluit. Dit doe je via de mail waarin je bent aangewezen als scheidsrechter.

===

Vraag: Ik ben ingedeeld voor een wedstrijd, maar heb een vervanger geregeld. De vervanger komt niet opdagen en nu krijg ik een sanctie opgelegd. Is dat wel terecht?
Antwoord: De regel is dat degene die ingedeeld is ook verantwoordelijk is voor de vervanger. De sanctie is dus terecht.

===

Vraag: Ik ben ingedeeld voor een wedstrijd, maar heb geen scheidsrechterskaart. Nu kan ik toch geen wedstrijd fluiten?
Antwoord: Waarschijnlijk ben je ingedeeld voor een wedstrijd van de jongste jeugd. Daar heb je geen kaart voor nodig. Kijk op de site of bij KNHB voor de spelregels voor de jongste jeugd (3-tallen, 6-tallen en 8-tallen).

===

Vraag: Wanneer moet ik een scheidsrechterskaart halen?
Antwoord: Alle leden vanaf de B-jeugd worden opgeroepen voor een scheidsrechterscursus. Voor de jeugd vergt dit een aantal avonden, voor senioren is er een eendaagse cursus. De cursus wordt afgesloten met een examen.

===

Vraag: Ik vind fluiten leuk. Is er een mogelijkheid om hier meer mee te doen?
Antwoord: Meld je bij de arbitragecommissie via [email protected], we zijn bezig met de opzet van een groep enthousiaste (jonge) scheidsrechters die extra begeleiding krijgen.

Spelregels

Of het nu gaat om de laatste spelreglementen, briefings of proefexamens, hier vind je alles over de spelregels: