header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto header foto
14 April

Beleid teamindelingen MHCZutphen

Nieuws afbeelding

Binnenkort buigt de Technische Commissie (TC) zich over de teamindelingen van de O18-, 16-, 14- en 12-jeugd voor volgend seizoen. Op basis van de ervaringen bij onze club, maar ook die bij andere clubs, voert de TC een gebalanceerd beleid t.a.v. de indelingen. Uitgangspunt hierbij is dat we de ontwikkeling van een speler het hele seizoen volgen. Hiervoor gebruiken we onder andere Tips, een systeem waarin spelers twee keer per jaar op verschillende criteria door zowel de coach als de trainer beoordeeld worden.

Daarnaast voeren de technisch- en lijncoördinatoren gesprekken met de trainer/coach over de ontwikkeling van spelers. Om het spelersniveau te vergelijken, zijn de TC-ers (meestal een lijn- en/of technisch coördinator) bij verschillende wedstrijden aanwezig. Hierdoor kunnen ook talenten die nog niet in de prestatieteams zijn ingedeeld, "gescout” worden en gevolgd door deelname aan trainingen van eerstelijnsteams. Binnen dit beleid gebruiken we bij de indelingen van de teams de volgende uitgangspunten:

•    Invullen van Tips twee maal per seizoen (door coaches én trainers);
•    Gesprekken met trainers/coaches;
•    Lijn- en technisch coördinatoren kijken bij wedstrijden en trainingen;
•    De verschillende (voorkeurs)posities waarin een speler kan en wil spelen;
•    Spelers die van buiten onze vereniging komen en lid worden trainen mee met een team om het niveau te bepalen;
•    Wensen t.a.v. teamindeling met vriend(innet)je (hierover volgt in week 19 bericht).
Het volledige technische beleidsplan is beschikbaar achter de LISA-inlog.

De planning is als volgt: opzeggen kan, door een mail te sturen naar [email protected], bij voorkeur met reden van de opzegging, tot en met zondag 30 april 2023. Vanaf begin mei start de TC met indelen. De voorlopige indeling wordt begin juni besproken in de TC en vastgelegd. De indeling wordt uiterlijk 19 juni bekendgemaakt. 


Samen houden we de club sportief en gezond